Jan Josef Liefers

Jan Josef Liefers / GGH Eagles Golf Cup Berlin / Golfers Night des Eagles Charity Golf Club e.V. / Hotel de Rome / Berlin am 19. August 2018 / Bitte Fotovermerk: Agentur Schneider-Press/John Farr
Eagles/ Hauptstadtcup
© Schneider Press